koska ileti�im


��eri�e git


��eri�e geri d�n | Ana menuya d�n